background

info@changetrek.nl

+31 6 30 16 3839

changetrek

2004 - 2023

maarten swinkels

AANBOD

HOME

CONTACT

OP AANVRAAG

www.changetrek.nl

KALENDER

ChangeTrek wil nieuwe organisatie- en levensvormen blijven vinden, die groei, innovatie, bezieling, duurzaamheid,  energie, plezier en vitaliteit brengen!

Changetrek wil de creatiekracht van mensen en organisaties vrij maken.


Daarvoor organiseert ChangeTrek bijzondere reizen door de eigen binnenwereld en buitenwereld. Zowel georganiseerd reizen als vrije trektochten. Reizen voor organisaties, teams en individuen met de overtuiging dat succes bepaald wordt door:

> De ambitie en oriëntatie om naar buiten te willen gaan

> Een organisatorische vormgeving die effectieve interactiepatronen en gedrag oproept en veroorzaakt

> Het creatie(ve) vermogen van alle mensen binnen de organisatie.

over ons

Naar buiten gaan betekent ‘open’ zijn als systeem en organisme, ga kijken bij ‘anderen’ en laat ook anderen bij jou kijken, en ga ook fysiek op reis om jezelf opnieuw tegen te komen en nieuwe inzichten op te doen.


Veel gedrag is nog niet aangesproken of wordt zelfs verhinderd door de organisatorische opzet. Zet mensen op een voetbalveld en je krijgt ander gedrag dan in de U-vorm vergaderopstelling.


Vele organisaties leven nog in het model uit de vorige eeuw. Door efficientie drive, prestatiemanagement en crisis lijkt dit telkens weer versterkt.

Managers denken na en de werkvloer/operatie voert uit. Het denk- en creatievermogen kan sterk worden vergroot door iedereen te betrekken bij prestatie en innovatie!

AMBITIE

NETWERK

Er zijn een aantal redenen om een netwerkorganisatie te willen zijn:


Het dwingt je om naar buiten te gaan, je hebt mensen van buiten nodig!

De netwerkvormgeving ontlokt om een ‘open’ systeem te zijn met verbinding naar vele partijen.


Het geeft flexibiliteit. Per opdracht, type vraag en type klant kun je een maatwerk team samenstellen.


Het stimuleert ondernemerschap. Verstoppen achter het systeem is onmogelijk. Iedereen is zichtbaar en alle schakels zijn permanent onderhevig aan reflectie en heroverweging om tot de juiste samenstelling te komen of te blijven.


Elke partij kan bij de eigen bezieling en talenten blijven van zijn/haar wilsbesluit om dit in de wereld te zetten

Changetrek werkt samen met een diversiteit aan talent


Nexstepp

Vital2perform

new shoes today

Creating change

Whole Brain Solutions

Cothink

NVDO

VCK

Rijnconsult

Nomadslife

Cruxquest

Great Place to Live

Naamlooz

Ondernemen met ballen

Brouwerij Nooitgedacht


In 2004 is Changetrek gestart.

Voor elke opdracht worden maatwerk teams samengesteld met ervaren adviseurs, bedrijfsmensen, coaches en levenskunstenaars.

De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is

TEAM

Als de muren op je afkomen, open dan de deuren

Maarten Swinkels

maarten

@changetrek.nl

Bert Visser

bert.visser

@nexstepp.com
Oscar Meijn

maartenmeijn

@gmail.com

Gabriel Augustijn

Gabriel

@newshoestoday.com

Mia Reijers

mia

@miareijers.nl

Maarten Swinkels

Initiatiefnemer en oprichter van Changetrek.


Ik ben gestart vanuit de behoefte aan zelfstandigheid en de vrijheid in het aangaan van samenwerkingen. De reis als metafoor en werkelijkheid wil ik op eigen wijze uitwerken en aanbieden.


In de afgelopen 30 jaar heb ik veel advieservaring opgedaan in een grote diversiteit van organisaties. Vooral binnen het bedrijfsleven (proces-industrie/ chemie, food, service-industrie, machinebouw, infrabeheerders en vlooteigenaren).

Ook met regelmaat projecten uitgevoerd in overheid/semi overheden: gemeenten, defensie; afval verwerkende bedrijven; rioleringszorg; VROM, energiedistributie en verzelfstandigde bedrijven en onderdelen van Telecom en NS.

Mijn ervaring is breed op het gebied van organisatie-inrichting, besturing, strategic change  en samenwerking. Altijd met een sterke focus op (business)processen en op de aansluiting met de ambities/talenten /competenties van het menselijk potentieel (de vitaliteit van de organisatie)!!


Ik zoek een relatie met mijn klanten die collegialiteit en zakelijkheid met elkaar verbindt, en waarin we onszelf en elkaar aanspreken en door anderen laten aanspreken op rollen en bijdragen.

Ik wil ook samen iets beleven en meemaken! Daarom kies ik voor intense relaties met mijn opdrachtgevers, kies bij voorkeur niet de vanzelfsprekende route, sta ongemak toe als dit komt of nodig is, en laat vertrouwen vinden bij deelnemers in het zoekproces.

Aldipress - AKZO NOBEL - ANWB - Arboned - ARN - ASML- ATO/DLO - Aquafin - Bruynzeel - Citobenelux - Corus (Hoogovens) - Defensie (Klu, KL en KM) - DSM - Edon/Essent - Essenza home - FarmFrites - Flevo ziekenhuis - FNV Bondgenoten - Fujitsu - Gemeenten (oa: A’dam en Rotterdam) - Goudappel Coffeng - Grontmij - GVB - Heerema Marine Contractors - Hendrix UTD - Hoogheemraadschap Rijnland -Interpharm - Isover - Janssenpharma - Kadaster - Kerry Group - KLM - Lekkerland (EU) - Menken drinks - Ministerie OCW, VROM - NVDO - NAM - Nedtrain - NS/Railned - Ogma (P) - Olympus (D) - Panasonic - Peijnenburg - Philips - PKL Packaging (D) - Prorail - Quadraam - RAD - Red Bull - Regio Noord Veluwe - Rieter (CH) - Roto Smeets - RVS - RWE Essent - Saninova - Soltec - Stork - Telecom - Taminco - Tetra pak - Tias Nimbas - TKF - VCK - Wegener - WP Haton - WUR

Referenties

OVER ONS

Nexstepp

In 2014 is een nieuw initiatief gestart

www.nexstepp.com


NexStepp wil productie organisaties een volgende stap laten zetten in het combineren van zowel betrouwbaarheid als innovatie/creativiteit.


‘Making oganisations work’ vraagt om nieuwe perspectieven op het organiseren van de bedrijfsprocessen. Perspectieven die meer recht doen aan de rollen en verantwoordelijkheid van alle mensen in het waarde creatie proces.

In onze aanpak gaan wij met management & de operatie samen op zoek naar eigen wijze antwoorden op relevante vraagstukken.

new shoes today is een beweging van zielsverwante professionals die mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen op het pad van creatie, innovatie en verandering. Zij wil alternatieven brengen voor ondernemen in de 21ste eeuw met speciale aandacht voor ‘levenskunst’, ‘duurzaamheid’ en ‘gemeenschapsvorming’


Today, is de enige dag in je leven dat je je leven kunt veranderen. Je kunt het verleden koesteren en al bezig zijn met de toekomst maar we leven enkel NU. Maak today keuzen die je leven positief kunnen veranderen.


Van April 2005 tot April 2015 als organisatie. Nu als zielsverwanten die samen komen en werken waar dit ontstaat of de werkelijkheid hier om vraagt.

new shoes today

OVER ONS

Wout Janssens

wjanssens69@gmail.com

Joost Plattel

jsplattel@gmail.com

Chantal van Kempen

chantalke@gmail.com